[NT] Nữ pháp y xuyên sách HE với nam nhị - Thập Nguyệt Hải. - Note

"Đây là bản dịch thô chưa qua chỉnh sửa (convert), không phải bản dịch. Mình chỉ up bản dịch thô/ truyện chính mình edit/ truyện mình tự viết. Hai loại sau mình đều nói rõ, không có thì là convert.

Nếu thấy truyện load lâu hoặc không load được | tên nhân vật bị lỗi (nhiều) thì xin hãy thông báo cho mình để mình sửa lại. Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này và thật lòng cám ơn sự giúp đỡ của các bạn."