Hệ Thống Thu Thập Hoan Dịch [namxnam, H văn]

Danh sách các chương

Hệ Thống Thu Thập Hoan Dịch [namxnam, H văn] - Văn án

Triệu Hiên là 1 ký chủ Hệ thống thu thập hoan dịch, đi tăng độ yêu thương sau đó "yêu thương" lấy tinh dịch là hoàn thành nhiệm vụ. Trời sinh y một thân hồ ly tinh mị hoặc, bản chất dâm đãng cùng cực, Triêu Hiên đối với hệ thống không chút bất mãn, lại còn hài lòng không hết. Chỉ là vác trên lưng mệnh đào hoa, mang lại cho y không ít khổ.

Bắt đầu: 10/8/2021 (21:00)

Tác giả: @VanYLinh (vvattp∆d chính chủ ok)

Tag: hệ thống, cao H, mỹ nhân dâm đãng dụ thụ ( song tính và H thô tục ở một số thế giới ), chiếm hữu cao công (thêm vài thuộc tính khác), kiểu thế giới nào cũng có ok.

📍 Thế giới tưởng tượng, một số chi tiết có thể vô lý.

Truyện chỉ được đăng trên VVattp∆d chính chủ @vanylinh, tất cả các trang, ứng dụng khác đều là ăn cắp.

Các giá trị yêu thương:
5: người qua đường gặp phải.

30: bạn bè

50: hứng thú

60: thích

70: bắt đầu yêu thích

90: yêu

100: yêu hơn.

100+ : yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Các giá trị thù hận (hắc hóa):
20: ghét

60: thù hận.

70: ký chủ chết chắc rồi.

100: ký chủ hảo mạnh khỏe.

Truyện chỉ được đăng trên tài khoản VVattp∆d chính chủ @VanYLinh, tất cả các trang, ứng dụng, tài khoản khác đều là ăn cắp.

VV🅰TT🅿🅰D only.