[BHTT] [QT] Ta Chơi Luyến Ái Trò Chơi Đổi Mới - Nha Tùng - Văn án

Nhậm Thần Hi chơi một khoản vườn trường luyến ái não tàn ( vạch tới ) tiểu tươi mát trò chơi đột nhiên liền đổi mới, ở Nhậm Thần Hi thế lão ca đem bên trong nữ thần công lược sau.

Nhưng vấn đề là, nguyên bản như vậy tiểu tươi mát luyến ái trò chơi, đột nhiên đổi mới thành khủng bố mạt thế cầu sinh trò chơi, này hợp lý sao!
Cùng với! Ta chỉ là thay ta ca chơi trò chơi! Ngươi đem ta một lần nữa kéo về trò chơi thích hợp sao?

Gì? Người chơi số liệu đã tu chỉnh? Ta đây rốt cuộc không cần truy ở kia đầu gỗ nữ thần phía sau đương liếm cẩu?
Từ từ, ta là không cần đuổi theo nữ thần chạy, nhưng nữ thần ngươi đuổi theo ta không bỏ là mấy cái ý tứ?

Một câu tóm tắt: Luyến ái trò chơi đổi mới thành cầu sinh trò chơi!

Lập ý: Thân hãm hiểm cảnh, cũng muốn tích cực cầu sinh!