𝐌𝐜𝐲𝐭 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞

Danh sách các chương

𝐌𝐜𝐲𝐭 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞 - ˗ˏˋ 𝒀𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆!𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕 ‘ˎ˗

-Dưới đây là những content khá dảk về yandere

-Xin đừng tiếp cận nếu bạn không thoải mái với Yandere hoặc những topic liên quan.


︶꒦꒷♡꒷꒦︶

-Gladys 🐰ˊˎ-